Statement clubs: “Heerenveen heeft maling aan unaniem gemaakte afspraken”

Breaking News
Seizoen: 2021/2022

De afgelopen maanden is er veel ruis geweest over de situatie van UNIS Flyers Heerenveen en haar ‘student’ import Riku Pitkänen. In oktober tradt de Frieze club twee wedstrijden, tegen UltimAir Hijs Hokij en Snackpoint Eaters, aan met deze import, zonder dat deze speelgerechtigd was verklaard door de BeNe League-organisatie. De Flyers wonnen deze twee wedstrijden, maar deze resultaten werden door de BeNe League-organisatie later teruggedraaid in verliespartijen wegens het opstellen van een illegal player. Heerenveen heeft toen besloten om twee keer een kort geding aan te spannen tegen de League.

Alle zeven BeNe League-clubs zijn het eens met het besluit dat de League-organisatie toen heeft genomen op basis van de gemaakte afspraken. Daarvoor moeten we even terug naar het voorjaar van 2021. De teams die nu uitkomen in de BeNe League hebben in die tijd meerdere keren met elkaar overleg gehad over de toekomstige invulling van de competitie. In de vergaderingen van 21 maart en 12 april zijn hierover vele afspraken gemaakt, zoals:

  • Afschaffing van de U21-regeling.
  • Aantal wedstrijden per weekeinde.
  • Competitieplanning (beker, nationaal kampioenschap en BeNe League-kampioenschap).
  • Maximaal 2 imports per team, waarbij Heerenveen voor het seizoen 2021-2022 slechts 1 import mag opstellen als gevolg van het faillissement van het voorgaande seizoen.
  • Importregeling voor studenten: 1 speler per team met als regel dat deze niet mag worden gehaald, voor meerdere jaren in NL of België gaat studeren, eigen huisvesting heeft, op zoek is naar een team om te ijshockeyen en speelt zonder enige vergoeding.

Unanieme overeenstemming

Van al deze afspraken zijn verslagen gemaakt en ter goedkeuring toegezonden naar alle deelnemende voorzitters van de acht BeNe League-teams. Alle voorzitters, ook Heerenveen, zijn toen akkoord gegaan met de in het verslag opgenomen wijzigingen, waardoor er een unanieme overeenstemming is ontstaan. Vervolgens zijn deze verslagen toegezonden aan de bestuursleden van de BeNe League, met het verzoek om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren. In een vergadering van het bestuur en de acht clubs die heeft plaatsgevonden in augustus zijn al deze punten kort besproken, vastgesteld en goedgekeurd. Géén enkele club heeft tegen deze wijzigingen gestemd.

Door verschillende omstandigheden waren bij de start van het seizoen helaas de wijzigingen nog niet doorgevoerd in het BeNe League-speelreglement. Gedurende het seizoen is er een discussie ontstaan tussen Heerenveen en de BeNe League-organisatie over de inzet en de goedkeuring van de door Heerenveen aangemelde ‘student’ import Riku Pitkänen. Op grond van de gemaakte afspraken zijn alle clubs van mening dat duidelijk aantoonbaar is dat de speler niet voldoet aan de (tussen de clubs afgesproken) criteria.

Juridische strijd

De afwijzing van de ‘student’ import en de twee opgelegde verliespartijen is voor Heerenveen aanleiding geweest om twee keer een kort geding aan te spannen tegen de BeNe League. Uiteindelijk heeft Heerenveen juridisch haar gelijk gekregen, omdat de rechter van oordeel is dat onvoldoende duidelijk is gebleken dat het nieuwe speelreglement is vastgesteld door het bestuur. Vervolgens heeft Heerenveen zich beroepen op het oude speelreglement om de tweede import alsnog af te dwingen. Ook zijn de twee beker/BeNe League-wedstrijden tegen UltimAir Hijs Hokij en Snackpoint Eaters Limburg gecorrigeerd, die Heerenveen eerst reglementair had verloren.

Grote woede

De uitspraak van de rechter zal door iedereen worden gerespecteerd, maar Heerenveen heeft bij de zeven andere clubs grote woede op haar hals gehaald door ten koste van alles een speler speelgerechtigd te krijgen, waarbij men blijkbaar maling heeft aan de tussen de clubs gemaakte afspraken. Een veelzeggende en beschamende actie nadat met name de Nederlandse clubs zich hebben ingespannen om Heerenveen bij de BeNe League te houden, ondanks een faillissement het seizoen daarvoor. Door dit alles wilde geen van de zeven clubs nog tegen Heerenveen spelen. Op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur is uiteindelijk besloten dit niet door te zetten en met de nodige tegenzin spelen de clubs de wedstrijden tegen Heerenveen.

De clubs zijn zeer onaangenaam verrast door dit vals spelen en het niet nakomen van de samen gemaakte afspraken. Maar de grootste zorgen gaan vooralsnog uit naar het in stand houden van de competitie en dat is gezien de Corona-situatie al lastig genoeg.