IJshockey Nederland (IJHNL) trekt onverwacht stekker uit BeNeLeague (BNL)

Breaking News
Seizoen: 2021/2022

Kort na het einde van het seizoen 2021-2022 zijn wij begonnen met gesprekken over de structuur van de BNL. Zoals wellicht bekend, was er geen echte structuur meer in de BNL.

Gedurende het afgelopen seizoen verslechterde de samenwerking tussen KBIJF en IJHNL. De KBIJF wilde alleen verder met BNL als er alleen Belgen in het bestuur van BNL zouden zitten. Zowel IJHNL als de vier Nederlandse teams weigerden al in eerste aanzet met deze optie akkoord te gaan.

IJHNL presenteerde vervolgens acht opties voor een nieuwe structuur aan de NL-teams. In de bijeenkomsten van 20 en 23 april hebben wij (IJHNL+ 4 NL-teams) dit aantal teruggebracht tot drie. IJHNL heeft een presentatie gegeven aan KBIJF over alle mogelijke opties en hoe de drie overgebleven opties tot stand zijn gekomen. De KBIJF bleef echter volharden in het standpunt dat de Nederlandse teams alleen konden aansluiten indien er een Belgisch bestuur zou komen. Merkwaardig genoeg konden de Belgische en Nederlandse teams elkaar best vinden in de gedachten over de opzet van een competitie. Dit werd nogmaals bevestigd in een belronde van Geleen Eaters-voorzitter Ron Lahay met de Belgische voorzitters.

Om de impasse te doorbreken, presenteerde HIJS Hokij-voorzitter Harry Vlaardingerbroek een prima alternatief plan waarbij het bestuur van de BNL zou gaan bestaan uit enkele afgevaardigden van de clubs, met daarbij een faciliterende rol van de beide bonden. Dit plan is in een tweetal sessies besproken, waarbij de laatste sessie door emoties werd beheerst. Toch leek de deur nog op een kleine kier te staan. Wat er de afgelopen dag heeft plaatsgevonden tussen de bonden onderling is de Nederlandse clubs niet bekend. IJHNL gaf gisterenavond in haar persbericht aan dat de door de KBIJF verkozen uitgangspunten haaks staan op de normen, waarden en ambitieplannen van IJHNL.

Wij vonden het spijtig dat het persbericht van IJHNL extreem kort na de telefonische mededeling van de Nederlandse bond werd uitgestuurd. Het gevolg was dat onze spelers het bericht via de IJHNL-website moesten vernemen. Bovendien blokkeert het persbericht verdere besprekingen met de Belgische en Nederlandse clubs om alsnog tot elkaar te komen.

Hoe wij verder moeten, is nog niet bekend. Er wordt gesproken over een kleine competitie met vijf Nederlandse topclubs. Voor de spelers én de Zoetermeer Panters is dit een ongewenste situatie.

To be continued !